Uncategorized

Ekonomi Haberler

çalışarak gerçekleşmiş olmasına mukabil bu faaliyetlerle müteallik kayıtların tutulmaması olarak nitelendirilen eşya dışı ekonomi, amme idarelerinin denetimi dışında mütebaki her türlü ekonomik işlem ve faaliyetlerdir.|Yiyecek