Uncategorized

Puff Bar

aldatmaışma prensibi olarak cihazın içerisindeki pil sineine eklenen likiti ısıtarak buharlaşmasını sağlamlar. Buharlaşma ise kartuş sayesinde gerçekleşir. Dünyada meydana gelen sağlık kurumlarına gereğince sigara sinemekten